Oferta

Projekty szyte na miarę indywidualnego klienta to kilka etapów

Etap I 

Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna na miejscu realizacji.
 

Etap II 

Projekt koncepcyjny
 

Etap III

 Wizualizacja 3D
To doskonała forma zaprezentowania wizji projektu.  Po konsultacji z klientem opracowana zostaje i uwzględnieniu jedo oczekiwań zostaje opracowana ostateczna wersja projektu.

 

Etap IV

Szczegółowa dokumentacja techniczna dla wykonawców, która zawiera:

  • Rzuty poszczególnych pomieszczeń
  • Rozwinięcia ścian
  • Rzuty sufitów i podłóg
  • projekty mebli na zamówienie
  • opracowanie projektu oświetlenia oraz pełnej elektryki ( rozmieszczenia gniazdek i wyłączników)


Na życzenie inwestora prowadzę nadzór autorski aby sprawdzić zgodność wykonywanych prac z projektem.